Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2014, № 4


[Титул] {Title}


[Зміст] {Content}


Гриценко С. [Розвиток аграрної логістики в контексті угоди про асоціацію з ЄС] {The development of agricultural logistics in the context of the Ukraine-European Union Association Agreement} 7-16


Куриляк Є. [Механізм зростання ролі кластерів у переході України до економіки знань] {The mechanism of the growing role of clusters in Ukraine’s transition to a knowledge economy} 17-31


Бакалінський О., Двуліт З. [Узгодження інтересів суспільства та пасажирів у контексті сталого розвитку залізниць України] {The sequence of harmonization of interests of society and the passengers in the context of sustainable development of railways in Ukraine} 32-39


Митяй О., Слатвінський М. [Стимулювання інвестування в інтелектуальний капітал та інновації як основу модернізації економіки] {Stimulating investment in intellectual capital and innovation as the basis of economic modernization} 40-50


Кривенко Л., Кривенко С. [Організація діяльності підприємницьких структур у контексті сталого розвитку] {Organization of activity of enterprise structures in context of steady development} 51-62


Осадча Н. [Проблемні аспекти інвестиційної діяльності в індустріальних парках] {The problem aspekts of investment activity in indstrial parks} 63-74


Ворвинець Б. [Регулювання регіонального ринку праці в сучасних умовах] {Adjusting the regional labor market in modern conditions} 75-85


Хомутенко В., Хомутенко А. [Вектори трансформації вітчизняної системи державного аудиту у сфері фінансів в контексті угоди про асоціацію] {Vectors of transformation: national public auditing in finance in the context of the Ukraine-European Union Association Agreement} 86-94


Михайленко С., Зубріліна В. [Фінансово-бюджетна децентралізація: оцінка рівня та напрями розширення] {Fiscal decentralization: assessment of the level and direction of expansion} 95-102


Каламбет С., Золотарьова О. [Вплив доходів домогосподарств на економічний розвиток України] {Influence of profits of housekeepings on economic development of Ukraine} 103-113


Перевознюк В. [Фінансовий стан підприємств водопостачання та водовідведення: порівняльний аналіз] {Comparison of the financial state of water supply and sanitation enterprises} 114-121


Дмитриченко Л., Брайловський І. [Європейські орієнтири розвитку державно-приватного партнерства в Україні] {European orientation of development of state-private partnership in Ukraine} 122-131


Кучерявенко Г., Дугінець Г. [Потенціал співробітництва Дніпропетровської області з європейськими країнами в умовах реалізації угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ+) з ЄС] {Potential of cooperation of Dnepropetrovsk region with European countries in terms of the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) with the EU implementation} 132-140


Дарвіду К. [Розвиток туристичної галузі Греції в період кризи 2009–2014 рр.] {Development of the tourism industry in Greece during the crisis period 2009–2014} 141-154


Грушева А. [Нові пріоритети діяльності економістів і моделювання їхніх професійних якостей у системі університетської освіти] {New priorities of activity of economists and design of their professional qualities in system of university education} 155-162


[Формування моделі розподілу влади «центр – місцевість»: теорія і практика] {The separation of powers «center - region» model formation: theory and practice} 163-177


[Наші автори] {Our authors} 178-179


[Annotation] 180-183


[До відома авторів «Вісника ТНЕУ»] {Useful Information for the authors} 184-185