Вісник Тернопільського національного економічного університету. № 1. 2014 р.


[Титул]


[Зміст]


Желюк Т., Ревун К. [Ефективність економічної політики в умовах нестабільного середовища] 7-22


Мельник А. [Ідентифікація структурно-технологічної деформації економіки регіонів як база вибору механізмів регіональної структурної політики] 23-35


Карапетян Е., Квасовський О. [Генезис та еволюція концепції промислових кластерів] 36-48


Пархомець М., Уніят Л. [Доходи галузей тваринництва та шляхи їх збільшення у аграрних підприємствах регіону] 49-61


Дудар О. [Маркетингова кооперація товаровиробників у системі збуту органічної сільськогосподарської продукції] 62-71


Владимир О. [Чесний бізнес в Україні: необхідна об’єктивність та передумови введення] 71-80


Дудар В. [Основні тенденції розвитку агропродовольчого ринку України у зовнішньоекономічній діяльності] 81-90


Шиманська О. [Специфіка регулювання європейських ринків праці: досвід для України] 91-99


Сохацька О., Демкура Т. [Засади функціонування та особливості маркетингової комунікативної політики компаній мережевого маркетингу] 100-110


Штефанич Д., Дячун О. [Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства] 111-121


Голоднюк О. [Ефективність франчайзингу в управлінні конкурентними перевагами підприємств-виробників мінеральних вод] 122-129


Демків І. [Аналіз можливостей і меж гнучкості підприємств спиртової галузі в умовах ринкової нестабільності] 130


Руська Р. [Модель формування резерву в кредитній спілці за допомогою трикутника розвитку] 139-145


Берсуцький А., Каменська О. [Стратегічне бюджетування як ефективний інструмент управління людським капіталом промислового підприємства] 146-153


Васюткіна Н. [Підхід до побудови ієрархічної структури потенціалу розвитку підприємств] 154-163


Сендецька О. [Ефективність виробництва і застосування органічних добрив “біогумус” виготовлених методом вермикультивування] 164-171


Колібаба О. [Критичні точки контролю виробничих витрат молокопродукції] 172-179


Длугопольський О., Івашук Ю. [Експериментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Даніеля Канемана] 180-193


Заклекта О., Шиманська О. [Теорія економічної політики в працях нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення] 194-201


Артеменко С. [Оцінка маркетингової привабливості регіону для ведення торговельної діяльності] 202-213


Журавель Г., Шинкарик М. [Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки] 214-220


[Економічна неозалежність: логіка сучасних модифікацій і пошук адекватних відповідей на нові глобальні виклики] 221-222


[Наші автори] 223-224


[Annotation] 225-229


[До відома авторів “Вісника ТНЕУ”] 230-231