Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2015, № 2


[Титул] {Title}


[Зміст] {Content}


Дудар В. [Інтеграція аграрного сектору економіки України з Європейським Союзом у контексті функціонування зони вільної торгівлі] {The Integration of the Agricultural Sector of Ukraine with the European Union in the Context of Free Trade Zone Functioning} 7-17


Новак І. [Сприятливий інвестиційний клімат як фактор активізації інвестування в Україні] {Favorable investment climate as a factor of investments intensifying in Ukraine} 18-27


Дудар Т. [Маркетингове забезпечення в системі міжгалузевої взаємодії суб’єктів молокопродуктового підкомплексу АПК України] {Marketing providing in the system of inter-sectoral interaction of milk subcomplex entities of Ukrainian AIC} 28-38


Дробязко А., Крисоватий А., Федосов В. [Банківська система України: шляхи подолання кризи] {Banking system of Ukraine: ways of crisis overcoming} 39-57


Тулай О. [Теоретико-методологічне обґрунтування соціальних видатків бюджету як імперативу сталого людського розвитку] {Theoretical and methodological bases of budget social expenditures as an imperative of sustainable human development} 58-72


Малиняк Б. [Трансформація місцевих бюджетів в ефективне джерело зростання суспільного добробуту] {Transformation of Local Budgets into the Efficient Source of Public Welfare Growth} 73-85


Кириленко О., Чайковська І. [Перспективи запровадження бюджету участі в Україні на основі зарубіжного досвіду] {Challenges of the budget implementation to participate in Ukraine based on international experience} 86-100


Дзюблюк О., Стечишин Т. [Соціальна відповідальність банківської системи: теоретичний та практичний аспект] {Social responsibility of banking system: theoretical and practical aspects} 101-112


Карзун І. [Фінансове забезпечення інтеграційних процесів розвитку вищої освіти] {Financial supporting of integration processes of higher education development} 113-119


Лепейко Т. [Теоретичні засади вимірювання продуктивності праці в сучасних умовах] {The theoretical basis of measuring the labour productivity in modern conditions} 120-126


Шиманська О. [“Теорія пошуку” П. Даймонда, Д. Мортенсена, К. Піссарідеса та її практичне значення] {“Searching theory” of P. Diamond, D. Mortensen, K. Pissarides and its practical significance} 127-136


Підгаєць С. [Економіко-математичне моделювання розподілу фінансових ризиків між учасниками державно-приватного партнерства] {Economic and mathematic modeling of the distribution of financial risks between the parties of a public-private partnership} 137-145


Ляшенко В. [Міжнародні біржові ринки у ХХІ столітті] {International stock markets in the twentieth century} 146-148


Желюк Т., Дудкіна О. [Економічний базис децентралізації влади: проблематика подолання асиметрій територіального розвитку] {The economic basis for the decentralization of power: issues of overcoming the asymmetries of territorial development} 149-159


[Наші автори] {Our authors} 160-161


[Annotation] {Annotation} 162-165


[До відома авторів “Вісника ТНЕУ”] {Useful Information for the authors} 166-167