Вісник Тернопільського національного економічного університету. № 3. 2014 р.


[Титул]


[Зміст]


Лободіна З. [Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні] 7-19


Сидор І. [Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви зростання] 20-29


Гнип Н. [Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками] 30-36


Дудар Т. [Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу] 37-48


Гораль Л. [Візії вітчизняної кластеризації: сутнісно-аналітичний аспект] 49-57


Кармелюк Г., Пласконь С., Кармелюк Х. [Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України] 58-76


Пронкіна Л., Марченко О. [Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій] 77-85


Жуков С., Дюгованець О. [Інноваційна політика на шляху євроінтеграції: завдання і виклики для України] 86-99


Коваленко С. [Концепція транскордонних кластерних систем в контексті розвитку технологічного укладу] 100-112


Олексів І., Лісович Т. [Аналізування факторів та моделей реалізації організаційних змін у системі управління підприємством] 113-120


Гайда Т. [Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств] 121-131


Попіна С., Мартинюк О., Сенів Г. [Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс] 132-138


Просянчук В. [Дослідження показників інтенсивності праці в морському порті] 139-145


Кушніренко Д. [Вплив трансформації операційних затрат на оцінку незавершеного виробництва] 146-152


Лаврова О. [Поняття та склад звітності страхових компаній] 153-160


Родіонова Л. [Інституціональна економічна теорія: базові концепції та сучасний стан інституціонального знання] 161-176


Козюк В., Шиманська О. [Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки] 177-184


Савчук Н. [Вплив сучасних глобальних викликів на організацію бюджетної системи] 185-196


Лісовенко В., Корнацька Р. [Бюджетування в системі охорони здоров’я] 197-207


[Наші автори] 208-209


[Annotation] 210-213


[До відома авторів “Вісника ТНЕУ”] 214-215