Вісник Тернопільського національного економічного університету. № 2. 2014 р.


[Титул]


[Зміст]


Мельник А., Тинська І. [Державне підприємництво в умовах трансформації управління національною економікою] 7-19


Микитюк П., Фецович Т., [BCG-аналіз як інструмент посилення конкурентних переваг птахівничих підприємств] 20-27


Собко О. [Моніторинг інтелектуального капіталу підприємства: соціально-економічна доцільність і дієвість запровадження] 28-39


Куриляк В. [Україна в системі європейських цивілізаційних цінностей] 40-52


Комар Н. [Концепція формування та державної підтримки інноваційних кластерних структур в Європі] 53-64


Ангелко І. [Соціально-економічні наслідки впливу міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України] 65-73


Дупай Р. [Інструментарій регулювання і стимулювання притоку іноземних інвестицій: світовий досвід та українська практика] 74-82


Куриляк Є. [Еволюційна складова міжнародних процесів кластеризації] 83-92


Булавинець В. [Удосконалення методики планування та прогнозування видатків місцевих бюджетів соціального призначення] 93-103


Шаманська О. [Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, мотиви, види та чинники] 104-111


Петрушенко Ю. [Методологічні засади фінансування місцевого розвитку за участі територіальних громад] 112-123


Ковальчук О., Бубняк М. [Використання інформаційних технологій для розв’язання економіко-математичних задач] 124-129


Кармелюк Г., Пласконь С., Кармелюк Х. [Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки] 130-143


Гур’єва І. [Окремі питання обліку використання землі державними науковими установами України] 144-151


Кудінова А. [Глобальна політична економія з позиції марксистської методології] 152-158


Родіонова Л. [Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст.] 159-170


[Ідентифікація викликів та загроз збалансованого розвитку держави та регіону: механізми попередження та нівелювання] 171-178


[Наші автори] 179-180


[Annotation] 181-185


[До відома авторів “Вісника ТНЕУ”] 186-187