Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2015, № 3


[Титул] {Title}


[Зміст] {Content}


Желюк Т., Арзамасова О. [Концептуальні засади управління кадровим потенціалом держави в новій економіці] {Conceptual principles of human resources management in the new economy of the state} 7-17


Вінницький С. [Формування цілей управління золотовалютними резервами у світовій економіці] {The formation of gold foreign exchange reserves management objectives in the global economy} 18-28


Лободіна З. [Бюджетна система України: проблеми функціонування та перспективи вдосконалення] {Budget system of Ukraine: problems of functioning and prospects of improvement} 29-42


Задорожний З. [Проблемні аспекти нормативної бази організації управлінського обліку] {Problematic aspects of normative basis of management accounting organization} 43-52


Письменний В. [Забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні нерухомості] {Social justice in realty taxation} 53-61


Перит І. [Податкове навантаження як основа детінізації власного бізнесу домогосподарств] {The tax burden as a basis for legalization of households own business} 62-70


Шевченко О. [Удосконалення системи формування місцевих бюджетів на основі резервів розвитку громад] {Improvements of local budgets’ formation system on the base of internal potential of communities} 71-78


Тарнавська Н., Голоднюк О. [Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств] {Marketing innovations as the preferred source of enterprises’ competitive advantages} 79-92


Микитюк П., Сорока Т. [Розширення інформаційної бази стратегічного аналізу на основі інформаційних технологій] {Expanding of the information base for strategic analysis based on information technologies} 93-100


Полікарпова О. [Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України] {EU Regional Policy: experience for Ukraine} 101-110


Родіонова Л. [Питання ідентичності сучасного інституціоналізму як напряму економічної думки] {Issues of the identity of modern institutionalism as a direction of economic thought} 111-125


Чирак М., Чирак І. [Гіпотеза ефективних ринків: прибічники і критики] {The hypothesis of efficient markets: supporters and critics} 126-135


Євдокименко В. [Механізми реалізації регіональної структурної політики] {The hypothesis of efficient markets: supporters and critics} 136-138


Мельник А., Монастирський Г. [Механізм економічного та соціального розвитку села в сучасних умовах: потенціал, проблеми, технології] {The mechanism of economic and social development of villages in the present conditions: potential, problems, technology} 139-142


[Наші автори] {Our authors} 143-144


[Annotation] {Annotation} 145-151


[До відома авторів “Вісника ТНЕУ”] {Useful Information for the authors} 152-153