Науковий журнал " Вісник Тернопільського національного економічного університету " призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів. 

Науковий журнал " Вісник Тернопільського національного економічного університету " містить такі розділи:

  • національна економіка;
  • фінанси і кредит;
  • економіка підприємств;
  • ретроспектива світової економічної думки;
  • запрошуємо до дискусії;
  • критика і бібліографія;
  • наукове життя.