Історія журналу

«Вісник Тернопільського національного економічного університету» –  науковий журнал  Тернопільського національного економічного університету

Рік заснування: 1996.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 12265-1149пр від 01.02.2007 р.

ISSN 1993-0240

Періодичність видання - 4 рази на рік

Науковий журнал видається змішаними мовами українською, російською. 

Засновник і видавець: Тернопільський національний економічний університет 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців 

ДК № 3467 від 23.04.2009 р.

Науковий журнал " Вісник Тернопільського національного економічного університету ” з 2006 року є наступником наукових журналів " Вісник Тернопільського державного  економічного університету ” і " Вісник Тернопільськоїакадемії народного господарства ”, який видавався з 1996 року.

Науковий журнал входить до переліку наукових фахових видань Вищої атестаційної комісії України у галузі економічних наук (постанова ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.)

© Тернопільський національний економічний університет 

© «Вісник Тернопільського національного економічного університету», 2007-2015

© ОдобецькаМ. М., дизайн обкладинки, 2006-2015

Матеріали випуску друкуються мовою оригіналу.   Редакція не завжди поділяє думку автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій.  Усі матеріали цього сайту є об`єктом авторського права. Відповідно до Закону про авторські права, при використанні наукових ідей та матеріалів цього сайту посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на науковий журнал  «Вісник Тернопільського національного економічного університету» є обов’язковим. Автоматизоване вилучення інформації сайту будь-якими сервісами заборонено без офіційного дозволу редакції. Передрук і переклади дозволяються тільки з письмового дозволу редакції. Всі права захищені та охороняються законом.